Doporučené postupy diagnostiky a léčby diabetické retinopatie

Doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. a kol.

Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších komplikací cukrovky a představuje tak závažný zdravotní, sociální i ekonomický problém. S očekávaným nárůstem počtu diabetiků se tak stává hlavní příčinou závažné ztráty zraku populace produktivního věku. Předkládané doporučené postupy přehledně shrnují současné poznatky o tomto onemocnění s cílem sjednotit a aktualizovat postupy při diagnostice, klasifikaci a léčbě diabetické retinopatie.

Kompletní text si můžete stáhnout na webu časopisu Česká a slovenská oftalmologie