Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu endokrinní orbitopatie

Autoři
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D., doc. MUDr. Filip Gabalec, Ph.D., MUDr. Pavel Diblík, MBA, MUDr. Jan Schovánek, Ph.D., MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., MUDr. Markéta Macháčková, Ph.D., MUDr. Zdeněk Novák, CSc., prof. MUDr. David Karásek, Ph.D., prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

Endokrinní orbitopatie se vyskytuje u 25-50 % pacientů s Gravesovou-Basedowovou chorobou. Asi 5-10 % případů může probíhat bez tyreoidální dysfunkce nebo ve spojení s hypotyreózou. Předpokladem efektivní léčby je správná diagnostika včetně klasifikace aktivity a závažnosti choroby. Základní podmínky léčby jsou udržení normální tyreoidální funkce, intervence směřující k zanechání kouření a u pacientů se střední až těžkou a zrak ohrožující orbitopatií odeslání do specializovaného centra. V následujících tabulkách a schématech je stručně zpracován doporučený diagnostický a léčebný postup, který vzešel z aktuálních vědeckých poznatků a konsenzu národních center,
která se závažnými formami této nemoci zabývají.

Kompletní informace, včetně dotazníku kvality života pro pacienty s endokrinní orbitopatií, informačního materiálu pro endokrinology a praktické lékaře, informačního materiálu a informační karty pro pacienty, naleznete níže v souborech ke stažení.

Přiložené soubory